20150129142018.jpg

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการสาธิตแสดงผลงานของหน่วยงาน ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

     โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้นำนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เสมือน กิจกรรมเล่าขานตำนานเมืองมหาสารคาม ไปร่วมแสดงใน งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ซึ่งเป็นการนำการถ่ายภาพแบบพาโนรามา 360 องศา มาใช้สร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นจุดกำเนิดเมืองมหาสารคาม และสถานที่สำคัญของจังหวัด อาทิ กุดนางใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือโรงต้มเหล้าเก่า บ้านดิน โฮงเจ้าเมือง เดิ่นบ้านใหญ่ ศาลปู่ตา ตลาดสี่กั๊ก คุ้มวัดอภิสิทธิ์ วัดโพธิ์ศรี ศาลหลักเมือง วัดสุวรรณาวาส พระพุทธรูปยืนมงคล พิพิธภัณฑ์มหาสารคาม ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติได้เข้ามาเยี่ยมชมนวัตกรรมดังกล่าว พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)