20140409092629.jpg

   เมื่อวันที่  3 เมษายน 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ออกให้บริการ โครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และให้บริการรับบัญชีผู้ใช้งาน office 365 ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authen) ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการสำหรับบุคลากร (MIS) ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) บริการติดตั้งโปรแกรม Antivirus และนำเสนอบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเป็นอย่างมาก โดยมีอาจารย์และนิสิรนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขและตรวจสอบโปรแกรมในเบื้องต้น พร้อมให้บริการลงโปรแกรม Window แก่นิสิต

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด