20150225102107.jpg

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรเข้าบรรยายพิเศษ ในประเด็น “การสืบค้น การจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรม” รายวิชาสารสนเทศทางวัฒนธรรม ให้แก่นิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B314 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด