20150319110216.jpg

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา (วันที่ 2 เมษายน 2558) ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

     จากนั้นเวลา 10.30 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน และรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี  โดยกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน และอนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้คงอยู่ต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด