20140410145513.jpg

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมสรงน้ำพระ ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง และเดินทางไปยังวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ธรรมยุต จากนั้นเดินทางกลับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด