20150407133443.jpg

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี   โดยอาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเปิดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558)  

     การจัดโครงการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้มีโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)