20150422092438.jpg

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม โดยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเดินขบวนแห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มายังบริเวณหอพระ ด้านข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

     มีนายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ นำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง และร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด