20140417083935.jpg

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมขบวนแห่ที่ 7 ขบวนพระประจำวันเกิดวันเสาร์ ร่วมกับหน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเริ่มขบวนจากท่าขอนยางมายังบริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดขบวนแห่ดังกล่าว หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมรดน้ำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับชมกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ซึ่งนางสาวพัชบูล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด