20150727104557.jpg

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 5 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเมเจอร์ อารีน่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 6 หน่วยงาน คือ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน และสำนักวิทยาบริการ 

     ภายในงานมีกิจกรรม Service Mind เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยวิทยากรจาก บริษัท เดอะเทรนเนอร์ อินโนเวชั่น จำกัด จากนั้นบุคลากรร่วมแข่งขันฟุตซอลและกีฬาพื้นบ้าน และมีการแสดงกิจกรรมร้องเพลงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเป็นอย่างมาก จากนั้นมีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมสำนักที่ชนะการแข่งขันฟุตซอล และพิธีส่งมอบธงกีฬาให้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในปีต่อไป

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด