บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร (Microsoft Volume License)
windows

          สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Agreement ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้
          1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) Microsoft Windows Upgrade เวอร์ชั่นล่าสุด และสามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook
          2. โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Professional Plus เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถลงได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC สามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook
          3. สิทธิ์การใช้เครื่องลูกข่าย (Client Access License) เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้

          ติดต่อขอใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B-311 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2455   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โปรแกรมที่ให้บริการ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
1. Microsoft Windows 7 32 bit/64 bit
2. Microsoft Windows 8 32 bit/64 bit
3. Microsoft Windows 8.1 32 bit/64 bit
4. Microsoft Windows 10 32 bit/64 bit

โปรแกรมทางด้านสำนักงาน
1. Microsoft Office 2010 32 bit/64 bit
2. Microsoft Office 2013 32 bit/64 bit
3. Microsoft Office 2016 32 bit/64 bit
4. Microsoft Office 2019 32 bit/64 bit
5. Microsoft Office for MAC


(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562)   เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

วิธีการขอใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์

          1. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้วยตนเอง ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์ของมาหวิทยาลัยฯ @msu.ac.th
          2. ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี ชั้น 3 โดยนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยทุกครั้ง


 หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ 043-754-352
 ccservice@msu.ac.th


ช่องทางการติดต่อขอใช้งาน ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ผ่านทางออนไลน์
 Line ID : @mahasarakhamu
 Inbox มาที่ http://web.facebook.com/ccmsu/