โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ด้วย Microsoft Azure

windows

          ปัจจุบัน Microsoft Imagine X หรือ Microsoft Imagine Premium (หรือชื่อเก่า MSDN Academic Alliance – MSDNAA) เป็นโครงการ “แจกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั้นได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกระดับการศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ฟรี สำหรับการเรียนการสอนโดยเข้าใช้งานได้ที่

(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562)   เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์


 หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ 043-754-352
 [email protected]


ช่องทางการติดต่อขอใช้งาน ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ผ่านทางออนไลน์
 Line ID : @mahasarakhamu
 Inbox มาที่ http://web.facebook.com/ccmsu/


          หากมีปัญหาการเข้าใช้งานหรือ Username&Password ใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B-311 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2455   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการใช้งาน Microsoft Azure

1. เข้าใช้งานได้ที่ หรือผู้ที่เคยใช้งานผ่าน Imagine Premium เดิม สามารถเข้าใช้งานได้ตามลิงค์ในรูปภาพ

คลิกตาม Link ที่ปรากฎ The Microsoft Imagine program is now Microsoft Azure Dev Tools for Teaching จากนั้น คลิกที่ ดังภาพด้านล่าง

2. กด Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ

3. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วย E-Mail Office365 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( @o365.msu.ac.th) ตัวอย่างเช่น Username : [email protected] แล้วกด ถัดไป และใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ E-mail Office365 แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้

4.เลือก I agee.. แล้วกด Accept terms

5. เมื่อเข้าระบบ Microsoft Azure จะเข้าใช้งานในส่วนของ Software เลือก Software ที่ต้องการใช้งาน

6. เลือก Software ที่ต้องการ กด View Key เพื่อดู Key สำหรับการติดตั้ง

7.Key จะปรากฎดังภาพ กด Download เพื่อทำการ Download Software

8. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ Save จากนั้นเริ่มดาวน์โหลด เสร็จแล้วก็สามารถนำไฟล์ติดตั้งไปใช้ต่อไปได้