ระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication

          ระบบยืนยันตัวตนเปิดใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 90 วัน เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ผู้ใช้งานจะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้ จึงจะสามารถใช้งานเครือขายของมหาวิทยาลัยได้ และห้ามผู้ใช้งานนำชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อมูลเท็จ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ (การใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บ Log ตามกฎหมาย)

          ติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B-311 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2455   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน

บริการบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนิสิตและบุคลากรเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

1. ทำการลงทะเบียนอีเมล์เพื่อยืนยันตัวตนและรับรหัส Sucurity Code  ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น    คู่มือการลงทะเบียน
2.  เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Change Password ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ (ข้อ1.)   คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน


ขั้นตอนการกำหนดค่าสำหรับคณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้   คู่มือการตั้งค่า


 หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ 043-754-352
 ccservice@msu.ac.th

VDO แนะนำการใช้งาน