EP.12 มุมมองและการสั่งพิมพ์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 174

EP.11 การกำหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 156

EP.10 การสร้างกราฟ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 144

EP.9 การจัดเรียงข้อมูลและการกรองข้อมูล

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 162

EP.8 ตารางและการกำหนดรูปแบบ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 83

EP.7 การกำหนดรูปแบบข้อมูล

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 80

EP.6 การเติมข้อมูลอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 83

EP.5 การทำงานกับข้อความ และกล่องข้อความ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 79

EP.4 การใช้งาน การตั้งค่า และการจัดรูปแบบ Cell

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 83

EP.3 ทำความรู้จัก Sheet และการใช้งาน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 95

Ep.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอ Mcrosoft Excel

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 10-07-2023 view : 225

EP13 การสร้างสารบัญภาพสารบัญตารางอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-06-2023 view : 240

EP12 การสร้างสารบัญอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 13-06-2023 view : 414

EP11 การแบ่งหน้าและการกำหนดหมายเลขหน้าที่แตกต่างกัน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 09-06-2023 view : 236

EP10 การทำงานกับตาราง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 09-06-2023 view : 111

EP09 การแทรกหมายเลขหน้าและการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 06-06-2023 view : 90

EP08 การสร้างคอลัมน์และการกำหนดรูปแบบตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 99

EP07 การตั้งแท็ป (Tab)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 95

EP06 การจัดรูปแบบเอกสาร Margin, Orientation

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 97

EP05 Quick Ribbon และ Ruler

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 157

EP04 การใช้งานฟอนต์และแก้ปัญหาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 135

EP03 การบันทึกอัตโนมัติและการฝังฟอนต์ (Embeded Font)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 101

EP02 การตั้งค่าและเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 112

EP01 แนะนำการใช้งาน Microsoft Word 365

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 118

การแชร์ลิ้งค์ การทำงานร่วมกัน และดาวน์โหลดโปรเจ็คเพื่อนำไปใช้งาน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 127

การ Upload ภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อนำไปใช้ใน Canva

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 128

การใช้กรอบ กริด คอลเล็กชั่น รูปถ่ายและสติ๊กเกอร์ และการแก้ไข การหมุน คร็อปตัดรูปภาพ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธนภัทร กล้าไพรี
วันที่ : 31-03-2023 view : 127

การสร้างตาราง การตั้งค่า และการปรับแต่งตาราง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายปราการ กำประโคน
วันที่ : 31-03-2023 view : 133

การสร้างชาร์ต การตั่้งค่า และการปรับแต่งชาร์ต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายปราการ กำประโคน
วันที่ : 31-03-2023 view : 121

การใช้งานเส้น รูปทรง กราฟฟิก และสติ๊กเกอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธนภัทร กล้าไพรี
วันที่ : 31-03-2023 view : 122

การสร้างดีไซน์ เมนู และแท็ปต่าง ๆ ที่จำเป็นในการออกแบบอินโฟกราฟฟิก

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 127

การตั้งค่าบัญชี

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายสุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 31-03-2023 view : 142

การสมัครใช้งานและส่วนประกอบในโปรแกรม Canva

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายสุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 31-03-2023 view : 137

แนะนำบริการ Web Portal และขั้นตอนการใช้งานบริการต่าง ๆ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : พงศ์ธนภัทร์ กล้าไพรี
วันที่ : 08-02-2023 view : 174

ขั้นตอนการ download และติดตั้ง Endpoint Secure Agent (Antivirus by Sangfor)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : กิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 08-02-2023 view : 167

ขั้นตอนการ Scan Virus Computer โดย Endpoint Secure Agent

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 08-02-2023 view : 144

การ Scan Virus Computer ด้วย Micrsoft Defender

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปราการ กำประโคน
วันที่ : 08-02-2023 view : 151

EP. 11 การ Live OBS บน Youtube

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 18-08-2022 view : 400

EP. 10 การใส่ Graphic บน Facebook Live

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 16-08-2022 view : 425

EP. 09 การ Live บน Facebook

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 385

EP. 08 การตั้งค่า Stream และ Record ให้ไม่กระตุก

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 407

EP. 07 Video Filter

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 205

EP. 06 การใช้งาน Powerpoint บน OBS

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 222

EP. 05 Windows Capture

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 219

EP. 04 การใช้งาน Chorma key

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 186

EP. 03 Scenes Collection

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 189

EP. 02 การดาวน์โหลดและติดตั้ง OBS Studio

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-08-2022 view : 199

EP. 01 แนะนำโปรแกรม OBS Studio

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-08-2022 view : 192

EP. 11 การ Save Export Render

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 212

EP. 10 การทำงานเกี่ยวกับข้อความ Title และ End Credit

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 203

EP. 09 การทำงานเกี่ยวกับเสียง การกำหนดค่า Mic และการลงเสียง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 232

EP.08 Green Screen การทำ Chorma Key

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 213

EP.07 การใส่ Effect ให้กับ Video/Sound/Video Fx Slow/Speed

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 222

EP.06 การซ้อน การย่อขยาย กำหนดตำแหน่ง Video บน Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 250

EP. 05 การตัดต่อ การแยกภาพออกจากเสียง การใส่ Transition

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 576

EP.04 การทำงานบน Track list และ Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 277

EP.03 การสร้างโปรเจ็ค การตั้งค่า การ Import Media

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 277

EP.02 ส่วนประกอบและเครื่องมือที่สำคัญโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 256

EP.01 การติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 265

การดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Office 365)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 18-02-2021 view : 470

แนะนำการใช้งาน Office 365

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 16-02-2021 view : 412

การแชร์แผนที่และเส้นทางด้วย Google Map

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายนพนัย ทบบุญ
วันที่ : 29-01-2021 view : 412

การกำหนดพื้นที่และปักหมุดบน Google Map

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 29-01-2021 view : 383

การเพิ่มเส้นทางการเดินทางบน Google Map

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 29-01-2021 view : 375

การติดตั้ง Plugin บน Google Chrome

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายนพนัย ทบบุญ
วันที่ : 22-01-2021 view : 366

การ Capture หน้าจอด้วย Snipping Tool

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 22-01-2021 view : 341

การ Login พร้อมกันหลายบัญชีบน Google Chrome

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 22-01-2021 view : 409

การยกเลิก Account CiscoWebex ฟรี มาใช้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 12-01-2021 view : 496

การสร้างตารางกำหนดการใน google calendar ร่วมกับ Cisco Webex Meeting ใน google classroom (สำหรับอาจารย์)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 30-12-2020 view : 409

การเรียนออนไลน์ด้วย CiscoWebex ผ่านทางเว็บบราวเซอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 17-10-2020 view : 569

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-10-2020 view : 550

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับบุคลากร

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 16-10-2020 view : 640

การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-10-2020 view : 1114

การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 29-06-2020 view : 986

การใช้งาน Webex Meetings รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มมส

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 29-05-2020 view : 530

การใช้งาน Microsoft Teams รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ภูวดล โคตรบรรเทา
วันที่ : 27-05-2020 view : 468

การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 19-05-2020 view : 449

Q&A EP.2 วิธีง่าย ๆ ในการเปลี่ยน URL ยาว ๆ ให้สั้นแบบ Short URL และ QR Code

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 30-04-2020 view : 786

การใช้งาน Microsoft Form รุ่นที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 30-04-2020 view : 507

Q&A EP.1 การปรับแต่งเมาส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้ Chrome Extension

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 29-04-2020 view : 423

การใช้งาน Microsoft Form รุ่นที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 29-04-2020 view : 454

อบรมการใช้งาน Google Form รุ่นที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 28-04-2020 view : 463

อบรมการใช้งาน Google Form รุ่นที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 27-04-2020 view : 457

หลักสูตรอบรมออนไลน์ G Suite for Education รุ่นใหญ่ใส่ใจ IT (สายวิชาการ) วันที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 24-04-2020 view : 426

หลักสูตรอบรมออนไลน์ G Suite for Education รุ่นใหญ่ใส่ใจ IT (สายวิชาการ) วันที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 23-04-2020 view : 425

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 3)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 22-04-2020 view : 457

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 2)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 21-04-2020 view : 453

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 1)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 20-04-2020 view : 435

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 5) ช่วงที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-04-2020 view : 408

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 5) ช่วงที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-04-2020 view : 439

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 4)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 16-04-2020 view : 440

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 3)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 15-04-2020 view : 441

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 2)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 14-04-2020 view : 416

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 1)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 13-04-2020 view : 421

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับอีเมล์แอคเคาท์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 07-04-2020 view : 428

วิธีการตั้งค่า OBS ก่อนการถ่ายทอดสด

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-04-2020 view : 424

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย OBS

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-04-2020 view : 418

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suit for Education สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นพนัย เนื่องอุดม
วันที่ : 23-03-2020 view : 2887

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Microsoft Teams สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 23-03-2020 view : 423

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suit for Education

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นพนัย เนื่องอุดม
วันที่ : 20-03-2020 view : 410

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 20-03-2020 view : 435

Team Viewer

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 19-03-2020 view : 457

แนะนำ Microsoft Teams

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 18-03-2020 view : 464