EP. 11 การ Live OBS บน Youtube

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 18-08-2022 view : 107

EP. 10 การใส่ Graphic บน Facebook Live

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 16-08-2022 view : 108

EP. 09 การ Live บน Facebook

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 102

EP. 08 กาตั้งค่า Stream และ Record ให้ไม่กระตุก

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 98

EP. 07 Video Filter

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-08-2022 view : 57

EP. 06 การใช้งาน Powerpoint บน OBS

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 64

EP. 05 Windows Capture

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 65

EP. 04 การใช้งาน Chorma key

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 60

EP. 03 Scenes Collection

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 08-08-2022 view : 63

EP. 02 การดาวน์โหลดและติดตั้ง OBS Studio

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-08-2022 view : 65

EP. 01 แนะนำโปรแกรม OBS Studio

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-08-2022 view : 57

EP. 11 การ Save Export Render

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 70

EP. 10 การทำงานเกี่ยวกับข้อความ Title และ End Credit

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 72

EP. 09 การทำงานเกี่ยวกับเสียง การกำหนดค่า Mic และการลงเสียง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 80

EP.08 Green Screen การทำ Chorma Key

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 72

EP.07 การใส่ Effect ให้กับ Video/Sound/Video Fx Slow/Speed

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 20-07-2022 view : 60

EP.06 การซ้อน การย่อขยาย กำหนดตำแหน่ง Video บน Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 129

EP. 05 การตัดต่อ การแยกภาพออกจากเสียง การใส่ Transition

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-03-2022 view : 446

EP.04 การทำงานบน Track list และ Timeline

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 150

EP.03 การสร้างโปรเจ็ค การตั้งค่า การ Import Media

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 148

EP.02 ส่วนประกอบและเครื่องมือที่สำคัญโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 130

EP.01 การติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas Pro v.18

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 21-01-2022 view : 134

การดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์(Microsoft Office 365) (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 18-02-2021 view : 326

แนะนำรายละเอียดก่อนเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 16-02-2021 view : 276

การแชร์แผนที่และเส้นทางด้วย Google Map (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายนพนัย ทบบุญ
วันที่ : 29-01-2021 view : 266

การกำหนดพื้นที่และปักหมุดลงบนแผนที่ Google Map (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 29-01-2021 view : 253

การเพิ่มเส้นทางการเดินทางบน Google Map (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 29-01-2021 view : 244

การติดตั้งส่วนขยาย(Plugin) บนโปรแกรม Google Chrome (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายนพนัย ทบบุญ
วันที่ : 22-01-2021 view : 229

การจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Snipping Tool (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 22-01-2021 view : 207

การลงชื่อเข้าสู่ระบบพร้อมกันหลายบัญชีบน Google Chrome (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 22-01-2021 view : 236

การสร้างตารางกำหนดการใน google calendar ร่วมกับ Cisco Webex Meeting ใน google classroom (สำหรับอาจารย์)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 30-12-2020 view : 281

การเรียนออนไลน์ด้วย CiscoWebex ผ่านทางเว็บบราวเซอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 17-10-2020 view : 429

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-10-2020 view : 410

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับบุคลากร

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 16-10-2020 view : 511

การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-10-2020 view : 721

การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 29-06-2020 view : 545

การใช้งาน Webex Meetings รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มมส

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 29-05-2020 view : 401

การใช้งาน Microsoft Teams รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ภูวดล โคตรบรรเทา
วันที่ : 27-05-2020 view : 337

การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 19-05-2020 view : 322

Q&A EP.2 วิธีง่าย ๆ ในการเปลี่ยน URL ยาว ๆ ให้สั้นแบบ Short URL และ QR Code

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 30-04-2020 view : 531

การใช้งาน Microsoft Form รุ่นที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 30-04-2020 view : 310

Q&A EP.1 การปรับแต่งเมาส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้ Chrome Extension

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 29-04-2020 view : 294

การใช้งาน Microsoft Form รุ่นที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 29-04-2020 view : 323

อบรมการใช้งาน Google Form รุ่นที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 28-04-2020 view : 320

อบรมการใช้งาน Google Form รุ่นที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 27-04-2020 view : 316

หลักสูตรอบรมออนไลน์ G Suite for Education รุ่นใหญ่ใส่ใจ IT (สายวิชาการ) วันที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 24-04-2020 view : 304

หลักสูตรอบรมออนไลน์ G Suite for Education รุ่นใหญ่ใส่ใจ IT (สายวิชาการ) วันที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 23-04-2020 view : 305

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 3)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 22-04-2020 view : 327

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 2)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 21-04-2020 view : 319

หลักสูตร Microsoft Teams (รุ่นที่ 1)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 20-04-2020 view : 318

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 5) ช่วงที่ 2

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-04-2020 view : 287

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 5) ช่วงที่ 1

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-04-2020 view : 316

การจัดการสอนออนไลน์โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 4)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 16-04-2020 view : 309

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 3)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 15-04-2020 view : 315

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 2)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 14-04-2020 view : 287

การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suit for Education : Classroom (รุ่นที่ 1)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 13-04-2020 view : 299

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับอีเมล์แอคเคาท์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 07-04-2020 view : 288

วิธีการตั้งค่า OBS ก่อนการถ่ายทอดสด

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-04-2020 view : 293

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย OBS

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 03-04-2020 view : 279

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suit for Education สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นพนัย เนื่องอุดม
วันที่ : 23-03-2020 view : 2760

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Microsoft Teams สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 23-03-2020 view : 280

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suit for Education

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นพนัย เนื่องอุดม
วันที่ : 20-03-2020 view : 279

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 20-03-2020 view : 300

Team Viewer

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 19-03-2020 view : 325

แนะนำ Microsoft Teams

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 18-03-2020 view : 305