การแชร์ลิ้งค์ การทำงานร่วมกัน และดาวน์โหลดโปรเจ็คเพื่อนำไปใช้งาน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 78

การ Upload ภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อนำไปใช้ใน Canva

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 82

การใช้กรอบ กริด คอลเล็กชั่น รูปถ่ายและสติ๊กเกอร์ และการแก้ไข การหมุน คร็อปตัดรูปภาพ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธนภัทร กล้าไพรี
วันที่ : 31-03-2023 view : 82

การสร้างตาราง การตั้งค่า และการปรับแต่งตาราง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายปราการ กำประโคน
วันที่ : 31-03-2023 view : 83

การสร้างชาร์ต การตั่้งค่า และการปรับแต่งชาร์ต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายปราการ กำประโคน
วันที่ : 31-03-2023 view : 75

การใช้งานเส้น รูปทรง กราฟฟิก และสติ๊กเกอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายพงศ์ธนภัทร กล้าไพรี
วันที่ : 31-03-2023 view : 77

การสร้างดีไซน์ เมนู และแท็ปต่าง ๆ ที่จำเป็นในการออกแบบอินโฟกราฟฟิก

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายกิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 31-03-2023 view : 78

การตั้งค่าบัญชี

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายสุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 31-03-2023 view : 93

การสมัครใช้งานและส่วนประกอบในโปรแกรม Canva

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายสุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 31-03-2023 view : 86