image
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
image
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการ  
image
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ สำนักคอมพิวเตอร์   
image
มมส คว้ารางวัลหน่วยงานฯ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018)  

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการอีเมล์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709
 รายละเอียด 

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

บริการ E-Learning

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

นโยบายด้านไอซีที

หมายเลขติดต่อ 2766
 รายละเอียด 

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458
 รายละเอียด 

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 2505
 รายละเอียด 

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415
 รายละเอียด 

บริการประชุมทางไกลฯ

หมายเลขติดต่อ 2409
 รายละเอียด 

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 57 ครั้ง )  
ประกาศราคากลางโครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน  (อ่าน 11 ครั้ง )  
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562  (อ่าน 87 ครั้ง ) หมดเขต :2019-08-09 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562  (อ่าน 77 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-12 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MSU-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (MSU: Basic Network and Internet Security) วันที่ 5 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-06 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MSU-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (MSU: Basic Network and Internet Security) วันที่ 5 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-06 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 4 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 40 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-05 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ Security Awareness (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 27 มิ.ย 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 47 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-28 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google ในการทำงาน (Docs Sheet Slide) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 63 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-21 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Form วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 64 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-22 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Data Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 79 ครั้ง )  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบัน โปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 77 ครั้ง )  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แบบมีลิขสิทธิ์ (Antivirus Software) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  (อ่าน 84 ครั้ง )  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Data Center) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 73 ครั้ง )  
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบัน โปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 77 ครั้ง )  

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกาศราคากลางโครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน  (อ่าน 11 ครั้ง )  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเตือนภัย และดับเพลิง สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน  (อ่าน 120 ครั้ง ) หมดเขต :2019-08-31 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Data Center) จำนวน 1 งาน  (อ่าน 73 ครั้ง ) หมดเขต :2019-08-31 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์ Ericsson จากห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารขงจื้อ ไปยังห้องปฏิบัติการ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน  (อ่าน 84 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-30 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แบบมีลิขสิทธิ์ (Antivirus Software) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ  (อ่าน 95 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-31 

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 57 ครั้ง )  
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562  (อ่าน 87 ครั้ง ) หมดเขต :2019-08-09 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2562  (อ่าน 77 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-12 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562  (อ่าน 74 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-05 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562  (อ่าน 109 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-05 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ