สำหรับนิสิต

สนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนสำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคลากร

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสามารถสอนนิสิต หรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้บริการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป

บัญชีผู้ใช้งาน

ให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน MSU Authentication บัญชีใช้งาน Google Site บัญชีใช้งาน Officeo365

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน  (อ่าน 1122 ครั้ง )  
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน  (อ่าน 1507 ครั้ง )  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง  (อ่าน 1644 ครั้ง ) หมดเขต :2021-03-24 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย WebEx Meetings สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 2182 ครั้ง ) หมดเขต :2021-02-06 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน-ระดับกลาง สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 2161 ครั้ง ) หมดเขต :2021-02-14 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐาน  (อ่าน 1507 ครั้ง )  
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับกลาง  (อ่าน 1644 ครั้ง ) หมดเขต :2021-03-24 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  (อ่าน 2244 ครั้ง ) หมดเขต :2021-02-26 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ระดับพื้นฐาน  (อ่าน 2153 ครั้ง ) หมดเขต :2021-01-30 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563  (อ่าน 2268 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-17 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 64) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2156 ครั้ง ) หมดเขต :2020-12-31 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 867 รายการ  (อ่าน 3221 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-16 
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 9 ชุด เงินรายได้ 63 (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2232 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-30 
ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๙ ชุด เงินรายได้ ๖๓ (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 4886 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-30 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2235 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 64) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  (อ่าน 2143 ครั้ง ) หมดเขต :2020-12-31 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2228 ครั้ง ) หมดเขต :2020-08-31 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ งาน สำนักคอมพิวเตอร์ (รายได้ ๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2251 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Multi point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding))  (อ่าน 2253 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แบบมีลิขสิทธิ์ (Antivirus Software)  (อ่าน 2248 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563  (อ่าน 2350 ครั้ง ) หมดเขต :2020-11-07 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 2631 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-21 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 2264 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-25 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 2286 ครั้ง ) หมดเขต :2019-12-04 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  (อ่าน 2256 ครั้ง ) หมดเขต :2019-11-16 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2435

อีเมล์ @msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2435

อีเมล์ @o365.msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2435

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2435

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 4005

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777

MSU e-Learning/Google Classroom

หมายเลขติดต่อ 4011

E-book/Thai mooc

หมายเลขติดต่อ 2435,2426

บริการ Cisco Webex

หมายเลขติดต่อ 2426

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 4001

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709

สื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

การดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์(Microsoft Office 365) (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 18-02-2021

แนะนำรายละเอียดก่อนเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 16-02-2021

การแชร์แผนที่และเส้นทางด้วย Google Map (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นายนพนัย ทบบุญ
วันที่ : 29-01-2021

การกำหนดพื้นที่และปักหมุดลงบนแผนที่ Google Map (ผลงานนิสิต)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 29-01-2021

Video more

การอบรมออนไลน์

สามารถดูปฏิทินการเข้าอบรม ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/
สามารถสมัครเข้าอบรม/ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรม ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรอบรมออนไลน์ ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ