image
ตารางสอบ MSU IT Exit Exam 2561  
image
ปิดปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  
image
อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Classroom  
image
อบรม การสร้าง Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการอีเมล์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709
 รายละเอียด 

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

บริการ E-Learning

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

นโยบายด้านไอซีที

หมายเลขติดต่อ 2766
 รายละเอียด 

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458
 รายละเอียด 

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 2505
 รายละเอียด 

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415
 รายละเอียด 

บริการประชุมทางไกลฯ

หมายเลขติดต่อ 2409
 รายละเอียด 

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 7 ครั้ง )  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 24 ครั้ง )  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 37 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-06 
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 55 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-26 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 70 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-26 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต  (อ่าน 67 ครั้ง )  
สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร  (อ่าน 149 ครั้ง )  
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  (อ่าน 39 ครั้ง ) หมดเขต :2017-12-01 
ขอเชิญผู้รับผิดชอบการดำเนินการสอบ IT Exit Exam ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   (อ่าน 43 ครั้ง ) หมดเขต :2017-11-10 
ขอเชิญผู้สนใจ..สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ ทีมวิทยากรจาก...บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  (อ่าน 60 ครั้ง ) หมดเขต :2017-09-11 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 7 ครั้ง )  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบันโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 35 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-30 
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบันโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 30 ครั้ง ) หมดเขต :2018-05-31 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบันโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ งาน  (อ่าน 46 ครั้ง ) หมดเขต :2018-04-30 
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน  (อ่าน 83 ครั้ง ) หมดเขต :2017-07-31 

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Server จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์)  (อ่าน 4 ครั้ง )  
ประกาศราคากลาง ค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบันโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ งาน  (อ่าน 25 ครั้ง ) หมดเขต :2018-05-06 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบพิสูจน์ตัวตน จำนวน 1 งาน  (อ่าน 27 ครั้ง ) หมดเขต :2018-01-31 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงโปรแกรมอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร IPS จำนวน 1 งาน  (อ่าน 24 ครั้ง ) หมดเขต :2018-01-31 
ประกาศราคากลางเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 32 ครั้ง ) หมดเขต :2017-12-31 

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 24 ครั้ง )  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 37 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-06 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 70 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-26 
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 47 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-22 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 91 ครั้ง ) หมดเขต :2018-06-04 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ