• ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2024
  • บริการ Adobe Creative Cloud
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ OneDrive
  • บริการโปรแกรม SPSS
สำหรับนิสิต/บุคลากร

สนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีผู้ใช้งาน

ให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน MSU Authentication Google Site Officeo365

แผนการพัฒนาดิจิทัล

เป็น SMART UNIVERSITY ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 5 ปี

แผน Cyber Security MSU

แผนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Google Cloud/OneDrive

แนวทางบริหารจัดการ
Google Cloud/
Onedrive และ @msu.ac.th

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-04-29)
ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรม SPSS จำนวน 50 สิทธิ์การใช้งาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-03-22)
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-03-11)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-02-27)
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-01-18)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-01-17)

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-04-29)
ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรม SPSS จำนวน 50 สิทธิ์การใช้งาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-03-22)
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-03-11)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-02-27)
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-01-18)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (2024-01-17)

อ่านประกวดราคากลางทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 อัตรา  (อ่าน 308 ครั้ง ) หมดเขต :2023-09-06 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 อัตรา  (อ่าน 316 ครั้ง ) หมดเขต :2023-08-21 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 อัตรา  (อ่าน 323 ครั้ง ) หมดเขต :2023-07-20 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2566  (อ่าน 399 ครั้ง ) หมดเขต :2023-06-26 
ขยายเวลาการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 66  (อ่าน 388 ครั้ง ) หมดเขต :2023-06-14 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ประจำเดือนมิถุนายน 2565  (อ่าน 7962 ครั้ง ) หมดเขต :2022-07-01 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  (อ่าน 9172 ครั้ง ) หมดเขต :2022-05-31 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสสูตรการอบรม : เทคนิคสร้างข้อมูลนำเสนออย่างมืออาชีพ  (อ่าน 14167 ครั้ง ) หมดเขต :2022-03-29 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม หลักสูตร การจัดทำสื่อการสอนง่ายๆ สไลต์ CAMTASAI รุ่นที่ 1 วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565  (อ่าน 12824 ครั้ง ) หมดเขต :2022-03-08 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Mobile Application Development Using Xamarin Cross-Platform Framework อบรมวันที่ 9-11 มีนาคม 2565  (อ่าน 12868 ครั้ง ) หมดเขต :2022-03-12 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 อัตรา  (อ่าน 308 ครั้ง ) หมดเขต :2023-09-06 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 อัตรา  (อ่าน 316 ครั้ง ) หมดเขต :2023-08-21 
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2566  (อ่าน 399 ครั้ง ) หมดเขต :2023-06-26 
ขยายเวลาการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 66  (อ่าน 388 ครั้ง ) หมดเขต :2023-06-14 
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2566  (อ่าน 7157 ครั้ง ) หมดเขต :2023-05-05 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

Computer Center (CoMu)
ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2435

อีเมล์ @msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2435

อีเมล์ @o365.msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2435

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2435

บริการซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud

หมายเลขติดต่อ 4007

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 4005

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499

อบรมนิสิต

หมายเลขติดต่อ 4012

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777

MSU e-Learning/Google Classroom

หมายเลขติดต่อ 4011

E-book/Thai mooc

หมายเลขติดต่อ 2435,2426

บริการ Cisco Webex

หมายเลขติดต่อ 2426

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499

อบรมบุคลากร

หมายเลขติดต่อ 2622,2777

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 4001

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709

สื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต
การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 29-06-2020

การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx
การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-10-2020

EP.12 มุมมองและการสั่งพิมพ์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023

EP.11 การกำหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023

EP.10 การสร้างกราฟ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023

EP.9 การจัดเรียงข้อมูลและการกรองข้อมูล

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023

Video more

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ