image
ตารางสอบ MSU IT Exit Exam 2561  
image
ปิดปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  
image
อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Classroom  
image
อบรม การสร้าง Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการอีเมล์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709
 รายละเอียด 

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

บริการ E-Learning

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

นโยบายด้านไอซีที

หมายเลขติดต่อ 2766
 รายละเอียด 

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458
 รายละเอียด 

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 2505
 รายละเอียด 

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415
 รายละเอียด 

บริการประชุมทางไกลฯ

หมายเลขติดต่อ 2409
 รายละเอียด 

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 67 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-12 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  (อ่าน 68 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-21 
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานพัสดุ  (อ่าน 60 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-05 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 86 ครั้ง ) หมดเขต :2018-08-22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 25 ครั้ง )  

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Classroom  (อ่าน 79 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-19 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps  (อ่าน 53 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-18 
สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต  (อ่าน 103 ครั้ง )  
สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร  (อ่าน 202 ครั้ง )  
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  (อ่าน 60 ครั้ง ) หมดเขต :2017-12-01 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (อ่าน 2 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-20 
ประกาศประกวดราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 18 ครั้ง )  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 12 ครั้ง )  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 25 ครั้ง )  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 23 ครั้ง )  

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (อ่าน 2 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-20 
ประกาศราคากลางโครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2 ครั้ง )  
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือขายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน  (อ่าน 2 ครั้ง )  
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (อ่าน 2 ครั้ง )  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์)  (อ่าน 19 ครั้ง )  

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  (อ่าน 68 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-21 
สำนักคอมพิวเตอร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานพัสดุ  (อ่าน 60 ครั้ง ) หมดเขต :2018-09-05 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 86 ครั้ง ) หมดเขต :2018-08-22 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 66 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-31 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 63 ครั้ง ) หมดเขต :2018-07-06 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ