สำหรับนิสิต

สนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนสำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคลากร

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสามารถสอนนิสิต หรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้บริการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป

บัญชีผู้ใช้งาน

ให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน MSU Authentication บัญชีใช้งาน Google Site บัญชีใช้งาน Officeo365

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

อีเมล์ @msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

อีเมล์ @o365.msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709
 รายละเอียด 

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

MSU e-Learning

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

บริการ Cisco Webex

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

นโยบายด้านไอซีที

หมายเลขติดต่อ 2766
 รายละเอียด 

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458
 รายละเอียด 

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 4001
 รายละเอียด 

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415
 รายละเอียด 

บริการประชุมทางไกลฯ

หมายเลขติดต่อ 2409
 รายละเอียด 

สื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

การเรียนออนไลน์ด้วย CiscoWebex ผ่านทางเว็บบราวเซอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 17-10-2020

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 17-10-2020

การใช้งาน CiscoWebex สำหรับบุคลากร

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 16-10-2020

การลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม Cisco WebEx

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-10-2020

Video more

การอบรมออนไลน์

สามารถดูปฏิทินการเข้าอบรม ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/
สามารถสมัครเข้าอบรม/ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรม ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรอบรมออนไลน์ ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563  (อ่าน 176 ครั้ง ) หมดเขต :2020-11-07 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 867 รายการ  (อ่าน 344 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-16 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563  (อ่าน 88 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-17 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 2563  (อ่าน 88 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-16 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการทดสอบ IT Exit Exam (ออนไลน์)  (อ่าน 64 ครั้ง ) หมดเขต :2020-08-31 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2563  (อ่าน 88 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-17 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย. 2563  (อ่าน 88 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-16 
ขอเชิญ บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 212 ครั้ง ) หมดเขต :2020-07-25 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MSU-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (MSU: Basic Network and Internet Security) วันที่ 5 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 190 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-06 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 4 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 170 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-05 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
รายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ งาน (เงินรายได้ปี ๖๔) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 2 ครั้ง )  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน จำนวน 867 รายการ  (อ่าน 344 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-16 
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 9 ชุด เงินรายได้ 63 (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 71 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-30 
ประกวดราคาซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๙ ชุด เงินรายได้ ๖๓ (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 61 ครั้ง ) หมดเขต :2020-09-30 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 101 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ งาน (เงินรายได้ปี ๖๔) สำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  (อ่าน 1 ครั้ง )  
ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 73 ครั้ง ) หมดเขต :2020-08-31 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ งาน สำนักคอมพิวเตอร์ (รายได้ ๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 107 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Multi point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding))  (อ่าน 98 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แบบมีลิขสิทธิ์ (Antivirus Software)  (อ่าน 91 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563  (อ่าน 176 ครั้ง ) หมดเขต :2020-11-07 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 475 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-21 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 130 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-25 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 157 ครั้ง ) หมดเขต :2019-12-04 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  (อ่าน 120 ครั้ง ) หมดเขต :2019-11-16 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ