สำหรับนิสิต

สนับสนุนเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสำหรับการเรียนสำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคลากร

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสามารถสอนนิสิต หรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้บริการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องคอมพิวเตอร์ให้บุคคลทั่วไป

บัญชีผู้ใช้งาน

ให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน MSU Authentication บัญชีใช้งาน Google Site บัญชีใช้งาน Officeo365

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

ระบบพิสูจน์ตัวตน

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

อีเมล์ @msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

อีเมล์ @o365.msu.ac.th

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2455,2445
 รายละเอียด 

บริการโปรแกรม Antivirus

หมายเลขติดต่อ 2709
 รายละเอียด 

บริการ MSU-Net WiFi

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

บริการ VPN

หมายเลขติดต่อ 2499
 รายละเอียด 

MSU IT ExitExam

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

MSU e-Learning

หมายเลขติดต่อ 2426
 รายละเอียด 

นโยบายด้านไอซีที

หมายเลขติดต่อ 2766
 รายละเอียด 

ระบบ MIS

หมายเลขติดต่อ 2344,2458
 รายละเอียด 

อบรมบุคลากร,นิสิต

หมายเลขติดต่อ 2622,2777
 รายละเอียด 

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขติดต่อ 2505
 รายละเอียด 

บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

หมายเลขติดต่อ 2415
 รายละเอียด 

บริการประชุมทางไกลฯ

หมายเลขติดต่อ 2409
 รายละเอียด 

สื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 29-06-2020

การใช้งาน Webex Meetings รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มมส

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
วันที่ : 29-05-2020

การใช้งาน Microsoft Teams รุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ภูวดล โคตรบรรเทา
วันที่ : 27-05-2020

การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 19-05-2020

Video more

การอบรมออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนออนไลน์ สำหรับนิสิต
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 4 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รุ่นที่ 5 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 6 วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รุ่นที่ 7 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 8 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
รุ่นที่ 10 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 11 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 12 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
รุ่นที่ 13 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 14 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
รุ่นที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
รุ่นที่ 16 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
สมัครได้ที่ Link : https://cctraining.msu.ac.th/
**หากนิสิตที่ไม่มีอีเมล์ @msu.ac.th ให้ไปขอรับ อีเมล์ได้ที่ portal.msu.ac.th หรือติดต่อทางช่องทางเพจสำนักคอมพิวเตอร์
สามารถสมัครเข้าอบรม/ตรวจสอบรายชื่อเข้าอบรม ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรอบรมออนไลน์ ได้ที่ https://cctraining.msu.ac.th/

ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

Truemove H แจกซิมให้นิสิตและบุคลากรฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  (อ่าน 2 ครั้ง )  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-21 
แจ้งปิดการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 48 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-31 
รู้เท่าทัน...ป้องกันไวรัส !!!  (อ่าน 37 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-25 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
ขอเชิญ บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563  (อ่าน 135 ครั้ง )  
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MSU-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (MSU: Basic Network and Internet Security) วันที่ 5 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 143 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-06 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 4 ก.ค 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 117 ครั้ง ) หมดเขต :2019-07-05 
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ Security Awareness (ฉบับปรับปรุง) วันที่ 27 มิ.ย 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 125 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-28 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google ในการทำงาน (Docs Sheet Slide) วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  (อ่าน 145 ครั้ง ) หมดเขต :2019-06-21 

อ่านข่าวอบรมสัมนาทั้งหมด  
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 54 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบ HCI จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (อ่าน 54 ครั้ง ) หมดเขต :2020-04-30 
ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Data Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 170 ครั้ง ) หมดเขต :2019-12-31 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าธรรมเนียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ในระบบสิทธิ์ของสถาบัน โปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ (Microsoft Volume License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 159 ครั้ง ) หมดเขต :2019-10-31 

อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด  
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน ๑ งาน สำนักคอมพิวเตอร์ (รายได้ ๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 36 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางระบบประชุมทางไกลแบบหลายจุด (Multi point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding))  (อ่าน 36 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์แบบมีลิขสิทธิ์ (Antivirus Software)  (อ่าน 31 ครั้ง ) หมดเขต :2020-05-31 
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 8,000 ANSL พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ ปี พ.ศ.2563)  (อ่าน 49 ครั้ง ) หมดเขต :2020-02-29 
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 5,000 ANSL พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบประมาณ ปี พ.ศ.2563)  (อ่าน 47 ครั้ง ) หมดเขต :2020-02-29 

อ่านประกาศราคากลางทั้งหมด  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-21 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 58 ครั้ง ) หมดเขต :2020-03-25 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 106 ครั้ง ) หมดเขต :2019-12-04 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  (อ่าน 71 ครั้ง ) หมดเขต :2019-11-16 
สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  (อ่าน 153 ครั้ง ) หมดเขต :2019-10-21 

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด  

ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ